Yoko Osen Quang Hanh – Quảng Ninh

Dự án: Yoko Osen Quang Hanh Resort

Địa điểm: Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Sungroup

Hạng mục: Bê tông lộ sỏi

Khối lượng: 1500 m2