Sunworld – Hạ Long

Chủ đầu tư: Sungroup

Địa điểm: P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

Hạng mục: Bê tông áp khuôn, Bê tông đá rửa

Khối lượng: 45 000 m2