Quảng trường Sun Carnival – Hạ Long

CÔNG TRÌNH: SUN CARNIVAL 

Địa điểm: Bãi Cháy, TP. Hạ Long

Chủ đầu tư: Sungroup

Hạng mục: Bê tông lộ cát, Bê tông áp khuôn

Khối lượng: 4500 m2

Năm: 2021