La Celia City – Quảng Bình

Công trình: Quảng trường The Manor Central Park

Địa điểm: Khu đô thị Bảo Ninh 2, Đồng Hới, Quảng Bình

Chủ đầu tư: Mekong Group

Hạng mục: Bê tông đá rửa

Khối lượng: 2450 m2

Năm: 2023