Gạch Bê Tông – Concrete Tile

Đây là sản phẩm hand-made nên không giống bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào, mỗi sản phẩm gạch bê tông có thể có kích thước độ dày hoặc góc cạnh không đồng nhất. Tất cả các sản phẩm đều được đánh bóng bằng tay, độc đáo về màu sắc và cảm giác. Tất cả chi tiết này gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm và không ảnh hưởng tới hiệu suất sản phẩm. Tất cả các sản phẩm đều được kiểm soát và lựa chọn về tính nhất quán chất lượng trong sự cho phép nhất định của các sản phẩm dòng hand-made. Mỗi sản phẩm là duy nhất, nhưng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng như nhau.