Dragon Square – Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương

Địa điểm: Khu du lịch Đồi rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng

Hạng mục: Bê tông đá rửa

Khối lượng: 3 310 m2