CEO Singapore Shoptel – Vân Đồn

Chủ đầu tư: CEO Group
Địa điểm: H. Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.
Hạng mục: Đá mài Terrazzo
Khối lượng: 15 000 m2
Năm: 2022