Bê tông thấm tiêu (Pervious Concrete)

Bê tông thấm tiêu (Pervious Concrete) hay được thấu nước, bê tông rỗng dạng tổ ong có tác dụng tăng cường độ xốp mặt đường là một phương pháp độc đáo và hiệu quả được sử dụng bởi các chuyên gia để giải quyết vấn đề môi trường và hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững gọi là bê tông xốp, bê tông thấm/thẩm.

Lợi ích môi trường: 

– Là công cụ nạp nước ngầm, làm giảm dòng chảy nước mưa.

– Khả năng giảm chi phí tổng thể dự án.- Sử dụng đất đai hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải duy trì ao tù, đồng lầy, và các thiết bị quản lý nước mưa khác.

– Là nền tảng của các công trình xây dựng xanh thay thế phù hợp cho nhiều ứng dụng.

– Giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngăn ngừa các thiệt hại- Giảm các yêu cầu về xây dựng trong việc kết cấu thoát nước.

– Khả năng của bê tông và phần sub-base có tác dụng lọc bỏ các vật liệu có hại cũng như ảnh hưởng của các loại chất hóa học nguy hiểm