Bê tông cào (Broom Finish Concrete)

Các nhà thầu bê tông hoàn thiện trước đây sử dụng bê tông cào đã lâu như khi bê tông được phát minh. Thông thường, bề mặt bê tông trang trí không được cào, mặc dù các loại màu nước như stain và dye có thể được áp dụng trên bề mặt bê tông . Thậm chí bê tông áp khuôn có thể cào, nhưng sẽ khó thi công khi có bột chống dính Release Agent.

Một bề mặt bê tông cào đẹp có thể trở thành một tác phẩm. Chúng ta có thể tạo hiệu ứng cào theo nhiều phương khác nhau. Thông thường chổi cào phải được chạy từ đầu này sang đầu kia mà không dừng lại. Với bề mặt cào tiêu chuẩn, bạn nên kéo cây chổi về phía bạn, sau đó nhấc lên và đặt nó trở lại phía xa để kéo nó qua một lần nữa.